Родените в периода...

Близнаци I /25 май – 2 юни/ – Свобода

Ключовата дума за родените в периода е Свобода. Това време символизира младия човек, който се стреми към независимост и свобода на мисълта. Бунтарството често е част от процеса. Това е човекът, който изразява себе си, развива социалните и финансовите си умения, усвоява способността да оценява нещата и да се справя с проблеми от лично и интелектуално естество.

Родените в периода са бойци, който защитават това, в което вярват. Те силно вярват в свободата на мисълта и действието и желаят не само да защитят онеправданите, но и да ги освободят от техните потисници.

Обикновено те са в непрекъснато и бързо движение. Не обичат да губят време в безплодни разговори. Те мислят и действат бързо. Обикновено се отличават с добри технически способности, имат точно око и са сръчни.

Тези Близнаци обикновено бързо сменят проектите и могат да оставят след себе си дълъг списък от незавършени такива. Да имат деца или се нагърбят с по-дългосрочни отговорности може да ги принуди да станат по-постоянни и да полагат редовни грижи.

За тях е полезно да си изградят начини за справяне със собствената им агресия. Ако я потискат, това води до депресия, а ако й дават израз – до спорове и напрежение. Физическата активност може да е много полезна в това отношение като средство за канализиране и за заземяване на по-хаотичната им енергия. Да търсят и да откликват на предизвикателства е важно за здравето на Близнаците. Те страдат, когато няма какво да правят или когато са изолирани от тези, които споделят техните интереси и тревоги.

Препоръки:

Довършвайте започнатото. Работете върху това търпеливо да общувате пълноценно с другите. Не бягайте. Бъдете заети и щастливи, но не забравяйте да се погрижите за вътрешния си емоционален свят.

 

По The Secret Language of Birthdays, Gary Goldschneider, Joost Elffers

Снимка: pixabay.com

Вашият коментар