Родените в периода...

Близнаци II /3 – 10 юни/ – Нов език

Ключовите думи за родените в периода са Нов език. Това време съответства на завършването на гимназия, когато младият човек се готви или да постъпи в университет, или да се присъедини към света на работещите. По време на този ключов преходен период се вземат важни решения, които трябва да се планират и обявят. Критичното мислене става все по-решаващо, както и силното заявяване на индивидуалността.

Хората, родени в периода, искат да бъдат оригинални и стигат дори до там да изобретят свой собствен език. За тях езикът на тялото и други невербални средства на комуникация могат да са могъщи средства за изразяване. Тези хора са необичайни и не го крият.

Понякога на тях им е трудно да проумеят, че и езикът, който използват, и посланието, което искат да предадат, могат да са трудни за възприемане от един обикновен човек. И в крайна сметка да се окажат много фрустрирани, когато отсрещната страна не ги разбира. Тъй като обикновено не се придържат към една основна идея, а използват множество думи и аргументи, смисълът може да се загуби.

Родените в периода са изключително директни. Те могат да са хапливи, иронични и саркастични  и знаят как да нараняват с думи. За да останат успешни и харесвани, трябва да започнат да си мерят думите.

Това са хора, които могат да бъдат сурови и към самите себе си. Тревогите им разкриват страх от неадекватност, да не изглеждат глупави или да не провалят другите. Необходимо е да изградят едно по-леко и спокойно отношение към самите себе си.

Родените в периода обичат да спорят и умеят да отстояват позицията си. Могат и да си служат с чар и съблазняване, за да спечелят в диспут. За тях е важно да побеждават. Най-страшното за тях е да бъдат игнорирани или да не бъдат приемани на сериозно.

Препоръки:

Не препускайте. Бъдете директни, но и дипломатични в комуникацията си. Обръщайте внимание на впечатлението, което правите и на представата, която другите имат за вас. Мълчанието може да е злато. Отделете време, за да изградите стойностни връзки.

 

По The Secret Language of Birthdays, Gary Goldschneider, Joost Elffers

Снимка: pixabay.com

Вашият коментар