Родените в периода...

Козирог I /26 декември – 2 януари/ – Владетелят

Ключовата дума за родените в периода е Владетел. Дните в края на годината съответстват на времето от човешкия живот, когато личността се пенсионира и се оттегля от света на работещите хора. Акцентът тук е върху поемането на контрол върху собствения живот и върху ежедневните дела. Важна е и ролята в личния живот като глава на семейство. Дните са символ на издръжливост, на контрол, на нови начини за служене и на задълбочаване на естетическите или духовните търсения.

Родените в периода са властни личности, които говорят много убедително – дори и когато грешат. При тях става въпрос не толкова за лидерство, колкото за властване – те искат да наложат правилата и да упражняват силата си.

Това са хора твърди при правенето на избор и вземане на решение. А когато това решение включва думата „не”, е почти невъзможно да ги накарате да си променят мнението. Те трябва да внимават лоялността им към идея или начин на поведение да не се превърне във вредна ригидност и отказ от промяна.

Хората, родени в Козирог I, обикновено се гордеят с обширните си познания в някаква специфична област, която ги интересува. Принципно се ограничават до изследването на няколко сфери и притежават задълбочени познания в тях и мнението им като цяло е меродавно.

Родените в периода смело се опълчват срещу несправедливостите. Те воюват както за собствените си права, така и за тези на онеправданите. В ранните си години може да изглеждат бунтари, но с времето заемат по-консервативна позиция. Прагматици, уважаващи традицията, те предпочитат да подобрят една ситуация, отколкото да я разрушат напълно.

Препоръки:

Позволявайте на другите да поемат контрола по-често. Може да сте мъдър, но помнете, че мъдрите хора учат много повече от глупците, отколкото глупците от мъдрите хора. Научете се да си признавате грешките. Правете конструктивни промени.

 

 

По The Secret Language of Birthdays, Gary Goldschneider, Joost Elffers

Снимка: pixabay.com

Вашият коментар