Родените в периода...

Между Риби и Овен /19 – 24 март/ – Прераждане

Ключовата дума за родените в периода е Прераждане. Тези дни символизират началото на човешкия живот на земята, както и началото на новата астрологична година. Празнуването на Нова година на 1 януари е свързано по-скоро с календара, отколкото с житейските цикли – в действителност много цивилизации са приемали началото на пролетта (около 21 март) за начало на годината. Дните разкриват огнената и директна природа на Овена, както и по-чувствителната и мечтателна същност на Рибите.

Хората, родени в граничния период, обикновено имат директен и открит подход към живота, за което някои им се възхищават, а други не ги разбират. Това са ярки индивидуалности, които не могат да бъдат пренебрегнати независимо от позицията им в живота. Те не са склонни да се самоанализират и по правило не променят отношението си или начина си на живот. Тяхната настойчивост обикновено им носи победа.

Тези хора съвместяват противоположни характеристики  и като цяло е трудно да бъде разбрана тяхната активна и пасивна същност. Те могат и да мечтаят, и да действат. Но им липсва земната стабилност и въздушната обективност. По тази причина животът им често е съпътстван от конфликти и нестабилност.

Родените в периода мразят да бъдат анализирани по каквито и да е причини, защото вярват, че показват истинското си лице на света. За тях всеки анализ и самоанализ е болезнен процес, но успехът им в живота е правопропорционален на обективната им преценка какво правят и кои са те.

Препоръки:

Трябва да станете по-търпеливи. Работейки с другите може да развиете ценни социални умения. Опитайте се да овладеете своята импулсивност. Опознайте се по-добре.

 

По The Secret Language of Birthdays, Gary Goldschneider, Joost Elffers

Снимка: pixabay.com

Вашият коментар