Родените в периода...

Рак III /11 – 18 юли/ – Убедителност

Ключовата дума за родените в периода е Убедителност. Това време отговаря на края на 20-те години, когато човек трябва да бъде убедителен и в личните, и професионалните си отношения. Типични за периода са започването на собствен бизнес, намирането на житейски партньор, основаването на семейство или търсенето на нови възможности.

Родените в периода умеят да убеждават другите в собствената си ценност и умения. Те притежават манипулативни качества, както и забележителна мотивация и решителност. Въпреки това рядко стават жертва на слепи амбиции. Те предпочитат да инвестират в самите себе си, вместо в символи на власт и статус.

Въпреки че са умели в дебатите, повечето от тези Раци убеждават другите със самото си присъствие. Това са силни личности, които знаят как тихо и ефективно да упражняват натиск. Те добре познават похватите при политически и социални преговори.

Тъй като са много влиятелни, родените в периода трябва да внимават да не започнат да обсебват или потискат тези, с които общуват. Особено когато става въпрос за децата им, родителите Раци не трябва да са прекалено доминантни или още по-лошо, репресивни.

Повечето от тези Раци умеят тънко да манипулират чувствата на другите чрез емпатичните си способности. Когато са убедени, че действат в името на общото висше благо, е много трудно да им се противопоставиш. Те са много добри застъпници на обществения интерес и могат да извоюват ценни придобивки.

Чарът и някои форми на манипулация не са задължително лоши или аморални. Някои от родените в периода отиват толкова далеч, че могат неусетно да внушат идеи в умовете на хората, които впоследствие те да реализират, убедени, че са техни собствени. Със своите умения тези Раци могат да повлияят върху живота на другите, както и върху този на групи и организации и да ги изведат на изцяло ново ниво.

Препоръки:

Не бъдете толкова сигурни, че знаете какво е най-добро за другите. Първо подредете собствения си дом. Дайте възможност на другите да изразят себе си. Бъдете уверени в способностите си на дълбоко ниво.

 

По The Secret Language of Birthdays, Gary Goldschneider, Joost Elffers

Снимка: pixabay.com

Вашият коментар