• Родените в периода...

  Овен III /11 – 18 април/ – Пионерът

  Ключовата дума за родените в периода е Пионер. Той символизира детето, което продължава да се социализира, показва хуманност и проявява силен интерес към групови занимания. То опознава човешката култура чрез четене, писане и чрез медиите. В този период започва формалният образователен процес, следването на правила и нарушаването им. Детето има силна нужда да принадлежи към дадена група. Хората, родени в периода, често са силно социално ориентирани. Те обикновено виждат себе си в по-широк контекст и не са толкова ангажирани със собствения си имидж. Дълбоко ги вълнуват правилата, които управляват човешките отношения и политиката. Те обичат да изучават традициите в собствената си сфера и поемат в една от двете посоки: или…

 • Родените в периода...

  Овен II /3 – 10 април/ – Звездата

  Ключовата дума за родените в периода е Звезда. Той може да бъде сравнен с времето, когато детето напуска защитената среда и се превръща в център на ставащото около него. Това е период на експерименти, на започване на нови неща и на социални контакти. Детето развива концепция за себе си (его) и започва да казва „аз”. То смело заявява себе си, което е необходимо условие за нормалното му развитие. Хората, родени в периода, се стремят към успех. Те обичат да привличат вниманието. Въпреки това повечето от тях имат силата и настойчивостта да продължат да развиват проектите си, независимо дали са забелязани или не. Рано или късно, когато хората около тях оценят…

 • Родените в периода...

  Овен I /25 март – 2 април/ – Детето

  Ключовата дума за родените в периода е Дете. Той може да бъде отнесен към най-ранното време от човешкия живот, изпълнено с учудване, възхищение, простота, любопитство и енергичност. Човек влиза в контакт и изучава новия и вълнуващ свят, но е достатъчно силен и устойчив, за да оцелее. Детето попива впечатления, но и запазва своята индивидуалност. Родените в периода са като децата – открити, директни и енергични. Те са живи и спонтанни и ценят тези качества у другите. Много от тях са упреквани за тяхната наивност и повърхностен подход към живота. Те са много чувствителни към всяка критика и онези, които искат да се свържат с тях, трябва да уважават нуждата им…

 • Родените в периода...

  Между Риби и Овен /19 – 24 март/ – Прераждане

  Ключовата дума за родените в периода е Прераждане. Тези дни символизират началото на човешкия живот на земята, както и началото на новата астрологична година. Празнуването на Нова година на 1 януари е свързано по-скоро с календара, отколкото с житейските цикли – в действителност много цивилизации са приемали началото на пролетта (около 21 март) за начало на годината. Дните разкриват огнената и директна природа на Овена, както и по-чувствителната и мечтателна същност на Рибите. Хората, родени в граничния период, обикновено имат директен и открит подход към живота, за което някои им се възхищават, а други не ги разбират. Това са ярки индивидуалности, които не могат да бъдат пренебрегнати независимо от позицията…

 • Родените в периода...

  Риби III /11 – 18 март/ – Танцьори и мечтатели

  Ключовите думи за родените в периода са Танцьори и мечтатели. Този период символизира завъртането на Колелото на живота и края на живота на земята. Тези, на които им предстои да напуснат света, усещат по-силно земното притегляне, но и повикът на света отвъд. И миналото, и настоящето остават на заден план, когато умът навлезе в нов свят, а душата продължава да танцува. Символично периодът разкрива човека, който се отправя на последното пътуване отвъд. Темите за интуицията, вдъхновението, Съдбата и прераждането излизат на преден план. Хората, родени в периода, обикновено притежават необичайни ясновидски или интуитивни дарби. Въпреки това те могат да ги пропилеят ако не открият начин как да ги използват тук…

 • Родените в периода...

  Риби II /3 – 10 март/ – Самотникът

  Ключовата дума за родените в началото на март е Самотник. В човешкия живот това време отговаря на достолепната възраст от 80 години. На този етап човек може да се чувства част от цялото, но и да се усеща изолиран от човешкия свят. Много приятели, а също и житейският партньор, може да са си заминали. Този период може да бъде много предизвикателен – и психологически, и физически, – и на човек да му е трудно да запази позитивната си нагласа към живота. Символично това време разкрива човека на преклонна възраст, който се обръща навътре и следва изцяло лични цели в относителна изолация. Хората, родени в периода, обикновено прекарват продължителни периоди в…

 • Родените в периода...

  Риби I /23 февруари – 2 март/ – Дух

  Ключовата дума за родените в периода е Дух. В човешкия живот това време съответства на късните 70 години, когато много хора се замислят за по-високи ценности или за духовни цели. За някои хора ключова роля започва да играе религията, а за други – някаква кауза, която въплъщава високите им идеали. Някои хора почат да ценят истински живота и всяка седмица, месец и година – и дори всеки ден – се превръща в специален дар. Това е възрастният човек, който прегръща настоящия момент, но също така поглежда и търси смисъл в миналото и в бъдещето. Хората, родени в периода, вярват, че духът стои над материята и често се отдават на идеалистични…

 • Родените в периода...

  Между Водолей и Риби /16 – 22 февруари/ – Чувствителност

  Ключовата дума за родените в периода е Чувствителност. Това време съответства на периода около 77 години в човешкия живот и на средата на дълбоката зима (в северното полукълбо). Въпреки това я има надеждата, че зимата скоро ще свърши и че предстои пролетта. В този период човек трябва да е постигнал мир със себе си и с живота си, както и с близките и любимите си хора. Акцентът е върху омиротворението, приемането и слагането на ред във вътрешния свят. Да приемеш факта, че си смъртен с грация и достойнство и дори да се подготвиш за прехода психологически и духовно е просветен път, по който си струва да се върви. Чувствителните души,…

 • Родените в периода...

  Водолей III /8 – 15 февруари/ – Приемане

  Ключовата дума за родените в периода 8 – 15 февруари е Приемане. Тези дни отговарят на времето от човешкия живот, когато на преден план излиза едно по-отворено и приемащо отношение към света. Въпреки че раздразнението и негативизма могат да покажат глава, повечето хора през този период гледат със съчувствие и разбиране към себе си и житейските си избори, към приятелите и любимите хора и дори към света. В оптималния случай човек придобива универсална положителна нагласа. Хората, родени в периода, са хора на идеите и много от тях имат дълбоко и трайно социално самосъзнание. Те могат да са визионери със силен морал, които разбират универсалното значение на ежедневни ситуации. Някои от…

 • Родените в периода...

  Водолей II /31 януари – 7 февруари/ – Младост и лекота

  Ключовите думи за родените в периода 31 януари – 7 февруари са Младост и лекота. Колкото и да е парадоксално, това време съответства на средата на 70-те години в човешкия живот. Но реално в този период на преден план може да излезе връзката с децата или да изплуват някакви младежки импулси. И наистина много хора говорят за „второ детство”. Символично периодът съответства на възрастен човек, който се съобразява с годините си и търси начини да осмисли дните си. Хората, родени в периода, най-много обичат когато нещата стават с лекота. Много често те се справят с работата си и с ежедневните си задачи с такава сръчност и изящество, които дълбоко впечатляват…